Chinese Company Members

Accutech (Beijing) Co., Ltd.

Contact Us


Tel:0086-010?64392084?888?
Fax:0086-010?64390200
Register Agent:Sun Yunlong
URL:www.accu-tech.com.cn
Email:oxiong@public.bta.net.cn